• English
  • فارسی

برتری سیستم های گرمایش با دیگ روغن داغ

برتری سیستم های گرمایش با دیگ روغن داغ

در این مقاله سعی بر این است که برخی از برتری های سیستم گرمایش با بویلر روغن داغ را نسبت به سیستم گرمایش با دیگ بخار بررسی نماییم ولیکن هر کدام از این روش های گرمایش غیر مستقیم در جای خود کاربرد دارند.

1- فشار کار سیستم:

اولین موردی که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد مقایسه ای بین فشار کار سیستم ها می باشد

در مدار بخار فشار بخار اشباع بسته به رنج دمایی مورد نظر می باشد، لذا حداقل فشار کار باید از فشار اتمسفریک بالاتر باشد.

لذا برای رسیدن به دمای حداقل 150 درجه ، فشاری حدود 5 اتمسفر روی سیستم قرار می گیرد و حال برای دماهای بالاتر از 200 درجه نیز باید فشاری حدود 15 بار داشته باشیم و این به خودی خود مشخص می کند که در رنج دماهای بالا سیستم باید چه فشاری را تحمل کند .

ولی در مدار گردشی روغن داغ فشار کار مدار فقط همانHead گردشی پمپ سیرکوله است که برای غلبه بر مقاومت و افت فشار مسیر سیال می باشد و در مدار فشار اتمسفریک است. و سیستم روغن داغ تا دمای 400 درجه نیز همان فشار کار را دارد.

2-خوردگی سیستم :

مولکول های پر انرژی بخار به همراه گازهای دیگر مانند دی اکسید کربن به دلیل اینکه در فاز گازی می باشند و دارای انرژی حرکتی و نوسانی بسیار بالایی می باشند در برخوردهایی که با مولکول های سطحی مسیر انجام می دهند سبب ایجاد پدیده اسپاترینگ و ضربه برخورد می شوند و در نتیجه باعث خوردگی در طول زمان می شوند.ولیکن در سیستم گردش روغن داغ به دلیل اینکه در فاز مایع می باشد و با توجه به چسبندگی و از طرفی نیز خصوصیات روانکاری خود مولکولهای روغن ، به هیچ وجه مشکل خوردگی مشاهده نخواهد شد.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + ده =