• English
  • فارسی

دیگ روغن داغ

برتری دیگ روغن داغ از دیگ بخار

برتری دیگ روغن داغ از دیگ بخار

مزایایی که دیگ روغن داغ نسبت به دیگ بخار دارد بسیار متعدد است و دلایل آن هم به خاطر خاصیت روغن حرارتی و ساختار فنی دیگ روغن می باشد. در بیشتر مراکز تولیدی و صنعتی جهت تولید محصولات و یا تبدیل مواد اولیه به ...

کاربرد دیگ روغن داغ در نبات سازی

کاربرد دیگ روغن داغ در نبات سازی

 در ابتدا تولید نبات، در ایران و هندوستان انجام گردید و سپس به اروپا انتقال داده شد. در جامعه امروزی نبات در مصارف مختلفی کارایی دارد از جمله پزشکی و تبرک در شهرهای مذهبی که باعث اشتغالزایی و کارآفرینی برای مردم ...